งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่13

วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 13
12-17 กรกฏาคม 2544
กรมประมง การทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และภาคเอกชน

ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม การจัดตู้พรรณไม้น้ำชิงถ้วยพระราชทาน
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


รายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาลงกรณ์
ณ. MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ
สอบถามรายละเอียดได้ที่

- ชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม ประเทศไทย โทร 02-214-1125 , 02-215-9599
- ชมรมผู้เลี้ยงปลาหมอสี ประเทศไทย โทร. 01-823-1226
- ชมรมผู้เลี้ยงปลาหางนกยูง (ประเทศไทย) โทร. 02-675-7439
- ชมรมรันชู คลับ ไทยแลนด์ โทร. 01-806-1212


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com