โรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข

เกิดจากพยาธิที่มีตัวยาวมาก อาศัยอยู่ในหัวใจท้องล่างขวาถึงเส้นเลือดใหญ่ไปที่ปอด ติดต่อได้โดยมียุงเป็นพาหะนำเอาตัวอ่อนของพยาธิในระยะติดต่อ ปล่อยลงไปที่ตัวสุนัข สุนัขที่ป่วยเป็นโรคนี้มักได้แก่สุนัขที่มีอายุ 3-5 ปีขึ้นไปพยาธิชนิดนี้ถ้ามีมากจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนัก และขยายตัว สุนัขจะมีความผิดปกติที่หัวใจแสดงอาการไอแห้งๆ ไม่มีแรง นอนซม อาจจะมีอาการท้องมาร ตัวซีด หมดแรงล้มตายไปดื้อๆ

รักษาได้โดยการป้องกันตั้งแต่อายุ 2-3 เดือน เป็นการสกัดกั้นไม่ให้ ตัวอ่อนของมันโตขึ้นทุกวันๆ

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com