อาหารสุนัขแม่ลูกอ่อน


อาหารที่ใช้เลี้ยงนี้มันยังถ่ายทอดไปให้ลูกสุนัขด้วย ดังนั้น ช่วงที่ลูกสุนัขกินนม ควรให้อาหารเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าของอาหารที่เคยให้ตามปกติจนลูกสุนัข3-4 สัปดาห์ นอกจากนี้ ในอาหารควรจะต้องเพิ่มแร่ธาตุ โดยเฉพาะแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสเพราะขณะที่แม่สุนัขให้นมทำให้ถูกดึงจากร่างกายไปยังน้ำนม ทำให้ระดับแคลเซี่ยมในร่ายกายต่ำแม่สุนัขอาจจะมีอาการไข้น้ำนม คือแสดงอาการชัก เกร็ง น้ำลายไหลยืด ดังนั้น ควรหาทางป้องกันโดยการเพิ่มแคลเซี่ยม ในอาหารตามความจำเป็น หลังจากสัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไป ลูกสุนัขก็จะเริ่มกินอาหารแข็ง และกินน้ำนมลดลงแม่สุนัขก็ควรกินอาหารลดลงด้วยในวันที่ 2-4 ให้อาหารน้อยลงกว่าที่ให้ ? ? ? ของอาหารที่ให้ตามปกติตามลำดับ และวันที่ 5 ก็ให้อาหารตามปกติ การลดอาหารแล้วมาเพิ่มจะทำให้แม่สุนัขผลิตน้ำนมลดลง และช่วยรักษาเต้านมในสภาพที่สมบูรณ์

 

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com