การดูแลสุนัข

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
โรคไข้หัด โรคลำไส้อักเสบ
โรคพยาธิปากขอ โรคพยาธิเส้นด้าย
โรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า
โรคเรื้อนแห้ง โรคเรื้อนในขุมขน
โรคติดเชื้อเออร์ลิเซีย โรคติดต่อเฮ็ปปาโตซูน

โรคติดเชื้อบาบีเซีย

 
เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การห้ามเลือด กระดูกหัก
เมื่อถูกรถชน การทำแผล

Back

 

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com