ฝึกสุนัขให้นั่ง

เป็นท่าพื้นฐานที่สอนได้ไม่ยาก ครั้งแรกใช้ขนมที่มันชอบหลอกล่อเป็นรางวัล โดยเรียกชื่อและแสดงให้เห็นว่าที่มือของคุณมีขนมอยู่ ถือขนมไว้ไว้ที่ระดับอก ธรรมชาติของสุนัขจะเงยหน้ามองและนั่งในที่สุด บางตัวที่ไม่นั่งเราต้องใช้มือช่วยกดสะโพกของมันพร้อมออกคำสั่งให้นั่ง เมื่อมันทำได้จึงให้ขนมนั้นเป็นรางวัล ทำเช่นนี้บ่อยๆ สุนัขก็จะนั่งตามคำสั่งเราได้เอง
Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com