Miniature Schnauzer

 

ลักษณะทั่วไป
สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศ เยอรมัน เกิดจากการผสมพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ STANDARD SCHNAUZER, AFFEN PINCHER และ POODLES สุนัขพันธุ์นี้ชอบจับ หนู ปราดเปรียว ว่องไว สุนัขพันธุ์นี้ถูกนำไปเลี้ยงใน อเมริกาตั้งแต่ปี 1925
อุปนิสัย ฉลาด เป็นมิตร รักเด็ก ๆ ร่าเริง ตื่นตัวอยู่ เสมอ

ส่วนหัว มีลักษณะแข็งแรง รูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืน ผ้า หัวกะโหลกแบนค่อนข้างยาว หนังหัวตึง ปราศจาก รอยย่น

หู มีลักษณะเป็นตัว V หูมักจะตกชิดแก้ม แต่นิยมตัดหู และดามให้ตั้ง

ตา มีขนาดเล็ก สีน้ำตาลเข้ม ตาลึก ตาเป็นรูปกลมรี

ดั้งจมูก(stop) มีมุหักเล็กน้อย

ปาก(muzzle) เส้นที่ลากจากสันปากจะขนานกับเส้นที่ลากจากหัวกะโหลก ความยาวของปากมี ขนาดใกล้เคียงกับความยาวของหัวกะโหลก ปากมีเคราหนา

ฟัน ขาว แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว ค่อนข้างสั้นและหนา เส้นหลังตรงแข็งแรง ลาดเอียงจากหัวไหล่จรดโคนหาง

คอ มีลักษณะโค้ง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ หนังคอตึง

ลำตัวส่วนหน้า ค่อนข้างใหญ่ ระยะจากหัวไหล่ ถึงข้อศอกเท้ากับระยะจากข้อศอกถึงพื้น

อก มีลักษณะกว้าง ลึกจรดศอก

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่ ข้อเท้าแข็งแรง มองจากด้านหน้า ขาหน้าตั้งตรง ห่างกันพอประมาณ เท้ามีลักษณะคล้ายเท้าแมว เท้าหนานิ้วเท้าชิด

ลำตัวส่วนท้าย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ แข็งแรง ส่วนท้ายของลำตัวจะเตี้ยกว่าส่วนหน้าเล็กน้อย

ขาหลัง มีกระดูกใหญ่ ข้อเท้าหลังทำมุมพอเหมาะ มองจากด้านหลังขา หลังตั้งตรง ห่างกันพอ ประมาณ เท้าคล้ายเท้าแมว เท้าหนานิ้วเท้าชิด

หาง โคนหางอยู่ในระดับสูง นิยมตัดหางให้สั้น

ขน-สี ขนมีสองชัน ขนแข็งหยิกเป็นคลื่น บริเวณปากและขามีขนค่อนข้างยาว ขนมีสีเทาปนดำ หรือดำ-น้ำตาล หรือดำทั้งตัว

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก

น้ำหนัก ประมาณ 14 ปอนด์

ส่วนสูง สูงประมาณ 12-14 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีลักษณะมั่นคง สง่างาม มองจากด้านหน้าหรือด้านหลัง ขาหน้า-หลัง เคลื่อนที่เป็น เส้นตรง

ข้อบกพร่อง หัวลีบเล็ก ฟันขบผิดปกติ ตาสีจาง ตาโต ความสูงมากกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐาน สีขาวทั้งตัว หรือขาวเป็นปื้น


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com