Miniature Pinscher

 

ลักษณะทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในประเทศเยอรมันนีเมื่อ หลายร้อยปีก่อน มีลักษณะคล้ายสุนัขพันธุ์ DOBERMAN แต่มีขนาดเล็กกว่าบางครั้งอาจจะเรียก ว่า โดเบอร์แมนแคระ หรือนิยมเรียกสั้นๆว่า MINPIN MINPIN เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก มีความสง่างามท่วงท่า การเดินเหมือนม้าย่อง MINPIN ถึงแม้ว่าจะมีขนาด เล็ก แต่จากนิสัยที่กล้าหาญและคล่องแคล่วปราดเปรียวจึง นิยมใช้เป็นสุนัขเฝ้ายามพันธุ์หนึ่ง

อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง ตื่นตัวอยู่เสมอ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ ชอบเห่า

ส่วนหัว มีขนาดสัมพันธุ์กับขนาดของลำตัว หัวกะโหลก แบน หัวกะโหลกระหว่างหูจะเล็กลงสู่โคนปาก

หู โคนหูอยู่ในระดับสูง หูอาจจะตัดและดามให้ตั้งหรือไม่ ตัดหูก็ได้

ตา ค่อนข้างโต เป็นรูปกลมรี ตาสีดำ ขอบตาสีดำ ยกเว้นสีช็อคโกแลตขอบตาจะมีสีช็อคโกแลตด้วย

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักเล็กน้อย

ปาก (muzzle) มีลักษณะแข็งแรงมาก มีขนาดสัมพันธ์กับส่วนหัวสันปากจะขนานกับสันของหัวกะโหลก ริมฝีปากและแก้มมีขนาดเล็ก

จมูก สีดำ ยกเว้นสุนัขที่มีสีช็อคโกแลต จมูกจะมีสีช็อคโกแลตด้วย

ฟัน ขบกรรไกร

ลำตัว ค่อนข้างสั้น เพศผู้ความสูงของลำตัวมีขนาดเท่ากับความยามของลำตัว ส่วนเพศเมียตัวจะยาวกว่าเล็ กน้อย เส้นหลังตรง อาจจะอยู่ในแนวระดับหรือเอียงสู่บั้นท้ายก็ได้

คอ มีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของหัวและลำตัว คอมีลักษณะกลมประกอบด้วยกล้ามเนื้อ หนังคอตึง คอตั้งเชิ ด สง่างาม

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง กระดูกหัวไหล่ทำมุมพอเหมาะเพื่อให้การเดินมีลักษณะคล้ายม้าย่อง

อก ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า กระดูกขามีขนาดปานกลาง แข็งแรง มองจากด้านหน้า ขาหน้าทั้งสองตรงตั้งฉากกับพื้น ขาหน้า ทั้งสองห่างกันพอเหมาะ ข้อเท้าหน้าแข็งแรงตั้งฉากกับพื้น เท้าเล็กคล้ายเท้าแมว เท้าหน้ากลม เล็บหนา นิ้ว ติ่งควรตัดออก

เอว สั้น แข็งแรง

สะโพก มีความสูงใกล้เคียงกับระดับเส้นหลัง

ขาหลัง ขาหลังท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าหลังแข็งแรง ทำมุมพอประมาณข้อเท้าหลังสั้นตั้งฉา ก กับพื้นมองจากด้านหลัง ขาหลัง ตั้งตรง ขนานกันห่างกันพอเหมาะ เท้าหลังมีลักษณะเหมือนเท้าหน้า

หาง โคนหางอยู่ในระดับสูง นิยมตัดหาง

ขน-สี ขนสั้นแข็ง ขนสีแดงทั้งตัว ,ดำ-แดง ,ช็อคโกแลต-แดง

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก

ส่วนสูง ประมาณ 10-12.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีลักษณะคล้ายม้าย่อง ยกเท้าสูง มองจากด้านหน้า-หลัง ขาหน้า-หลัง ตรงไม่บิดงอ ขณะเดินคอเชิดหางตั้ง

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com