กลุ่มพันธุ์และสายพันธุ์

1.Herding Group
ในอดีตมนุษย์มักล่าสัตว์มากักขังไว้ หรือเลี้ยงปศุสัตว์ไว้เพื่อเป็นเสบียงอาหาร เพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้สัตว์เหล่านั้น หนีหรือถูกฆ่า โดยสัตว์ชนิดอื่น มนุษย์จึงเริ่มเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเฝ้าระแวดระวังสัตว์เหล่านั้น บรรพบุรุษของสุนัขในกลุ่มนี้เชื่อกันว่า มีนิสัยที่ดุร้าย มีสัญชาตญาณความ เป็นเจ้าของสูง สุนัขในสมัยนั้น จะใส่ปลอกคอที่เป็นหนาม เพื่อป้องกันสัตว์ป่า ทำร้ายบริเวณคอของมัน จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ได้มีการพัฒนาเพื่อคัดเลือก สายพันธุ์สุนัขให้ตรงกับการใช้งาน กล่าวคือในภูมิประเทศที่หนาวสุนัขเฝ้า ฝูงแกะจำเป็นต้องตัวใหญ่ และมีขนที่หนาหลายชั้น เพื่อปกป้องตัวมันเอง จากความหนาว รวมทั้งป้องกันการกัดถึงตัวได้ของศัตรู สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ที่ใหญ่กว้างขวางจำเป็นต้องมีสุนัขที่วิ่งเร็ว คล่องแคล่วสามารถที่จะติดตาม แกะหลงกลับมาฝูงและเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายเป็นอย่างดี เช่น Old English Sheepdog, German Shepherd, Collie, AustralianCattle dog

2.Working Group
จากลักษณะเฉพาะของสุนัขที่มีการจู่โจมศัตรู และมีการเตือนภัยแก่นายของมัน เป็นจุดเริ่มต้น ที่มีการนำสุนัขมาฝึกเป็นสุนัขเฝ้ายาม ในปัจจุบันนี้สุนัขในกลุ่มนี้ยังพบลักษณะพิเศษเพิ่มเติมอีก คือ มีความจงรักและภักดีแก่นาย สุนัขในกลุ่มนี้เป็นสุนัขที่ถูกฝึกเพื่อการใช้งานที่ต้องอาศัยความเชื่อฟัง การมีระเบียบวินัยและอดทนสูง เช่น สุนัขตำรวจ สุนัขช่วยชีวิต สุนัขสำหรับคนหูหนวกหรือตาบอด เช่น Siberian Husky,Grate Dane,Boxer,Bull Mastiff,Doberman,Rottweiler,Saint Bernard

3.Sporting Group
สุนัขในกลุ่มนี้จะมีจมูกที่ไวเป็นเลิศ มันจะสามารถดมกลิ่นติดตามเหยื่อ ของมันจนพบ และจะบอกนาย ของมันว่า นกทั้งหลายอยู่ที่ใด อีกทั้งสามารถพานายของมันไปยังซากนกที่ถูกยิงแล้ว ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ การกระทำนี้จึงเป็นที่มาของชื่อพันธุ์สุนัข Retrievers (แปลว่า ได้คืนมา นำกลับมา) สุนัขในกลุ่มนี้ มักจะชอบว่ายน้ำ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายในการที่จะนำเหยื่อ ซึ่งตกน้ำกลับมาให้นายของมัน เช่น Pekingese,Englisd Cocker Spaniel, Labrador Retriever,Welsh Springer Spaniel

4.Non-Sporting Group
ได้แก่สุนัขอื่น ๆ นอกเหนือกลุ่มข้างต้นหรือสุนัขที่ใช้งานพิเศษอื่นๆ เช่น สุนัขละครสัตว์ สุนัขในกลุ่มนี้มีลักษณะน่ารัก มีความจำดีมาก เช่น Poodle,Bulldog,Dalmatian,Bichon Frise,Sharpai

5.Terrior Group
คำว่า Terrier มาจากภาษาลาตินคือ Terra ซึ่งแปลว่า พื้น หรือ ดิน ดังนั้นสุนัข กลุ่มนี้จึงถูกตั้งชื่อ ตามพฤติกรรมของมัน คือ การล่าเหยื่อที่อยู่ใต้พื้นดิน หรืออยในโพรง โดยปกติสุนัขล่าเหยื่อพันธุ์ใหญ่ มักจะถูกจัดเป็นกลุ่ม Hound ส่วน พันธุ์เล็กจะถูกจัดเป็นกลุ่ม Terrier สุนัขในกลุ่ม Terrier ทุกตัวจะมีความสามารถ ในการดมกลิ่นสูง คล่องแคล่ว มีความเป็นนักต่อสู้ และเฉลียวฉลาด ลักษณะของพันธุ์สุนัขในกลุ่มนี้มีความหลากหลาย ตั้งแต่ขาสั้น ขายาว ขนสั้น ขนยาว ขนหยิก ในปัจจุบันนี้ความนิยมสุนัขในกลุ่มนี้มักจะเป็นสุนัขเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนมากกว่าเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อ เนื่องจากความคล่องแคล่ว ฉลาดและความน่ารักของมัน นั่นเอง เช่น Bull Terrior, Boston Terrior,Mastiff,Australian Terrior,Irish Terrior,Miniature Bull Terrior,Norwich Terrior, Scotish Terrior

6.Hound Group
สามารถแบ่งสุนัขกลุ่มนี้ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ Sight Hound กับ Scent Hound ในขณะที่กลุ่ม Sight hound จะสามารถมองเห็นเหยื่อได้จากระยะไกลและไล่ล่า เหยื่อจนเหยื่ออ่อนเพลีย Scent hound จะสามารถขุดค้นพบเหยื่อโดยการ ดมกลิ่น สุนัขในกลุ่ม Scent hound มักถูกนำไปทำงานกับตำรวจ เพื่อเป็นสุนัข ดมยาเสพติดและระเบิด สุนัขหลายพันธุ์ในกลุ่มนี้มักจะถูกนำไปวิ่งแข่งเนื่องจาก ความสามารถที่พิเศษสุดในสุนัขกลุ่มนี้คือความเร็วในการวิ่งซึ่งสามารถวิ่งด้วย ความเร็วถึง 35 ไมล์/ชม เช่น Afghan hound,Blood Hound, Basset Hound,Datcshund,Whippet,Beagle,FoxHound,GreyHound,Saluki


7.Toy Group
สุนัขบางพันธุ์จากกลุ่มต่าง ๆ เช่น Hound Group, Sporting Group และ Terrier Group ได้ถูกจัดมาอยู่ในกลุ่มนี้ เนื่องจากขนาดที่เล็กมากของมัน สุนัขในกลุ่มนี้เป็นสุนัขที่เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อน เนื่องจาก ความน่ารักและขนาด ที่สะดวกในการพาไปยังที่ต่างๆ ได้ สุนัขในกลุ่มนี้จึงมักจะเป็นเพื่อน ซึ่งขาด ไม่ได้และแยกกันไม่ออกกับเจ้าของ เช่น Pomeranian,Miniature Pinsher,Maltese,Shihuahua,Pug,Shih Tzu,YorkshireTerrior


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com