GreyHound

ลักษณะทั่วไป
เป็นสุนัขที่มีประวัติเก่าแก่พันธุ์หนึ่ง สันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ ใน ประเทศอียิปต์ และในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบลุ่มแม่น้ำ ไนล์ มีรูปสลักอยู่สองรูป รูปหนึ่งเป็นรูปสุนัขกำลังต่อสู้กั บกวาง อีกรูปหนึ่งเป็นรูปสุนัขที่กำลังต่อสู้กับสัตว์มีเขา รูป สลักนี้สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 2900-2751 ก่อน คริศตกาล และสุนัขนี้มีรูปร่างคล้ายสุนัขพันธุ์ GREYHOUND สุนัขพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงของชาว อียิปต์โบราณ แล้วแพร่กระจายไปในยุโรปและเอมริกา สุนัขพันธุ์นี้นิยมใช้ล่าสัตว์ เช่น กวาง สุนัขป่า ฯลฯ
อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง

ส่วนหัว หัวค่อนข้างยาว และแคบ หัวกะโหลกบริเวณหู ค่อนข้างกว้าง

หู เล็ก ขนบริเวณหูหุ่ม ลู่ไปด้านหลัง หูม้วน เวลาตื่นตัวหูจะตั้งขึ้น

ตา เข้ม มีแววตาฉลาด

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักเล็กน้อย หรือ ไม่มีเลย

ปาก(muzzle) ยาว กรามแข็งแรง

ฟัน ขบแบบกรรไกร

ลำตัว หลังกว้าง กล้ามเนื้อแข็งแรง

คอ ยาว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อโค้งมน

ลำตัวส่วนหน้า ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ซี่โครงกางพอเหมาะ

อก ลึก

ขาหน้า ตรง ตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหน้าขาหน้าทั้งสองขนานกัน ห่างกันพอเหมาะ ข้อเท้า แข็งแรง นิ้วเท้าชิด

ลำตัวส่วนท้าย ยาว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีพละกำลังมาก

เอว มีความลึกพอเหมาะ ค่อนข้างกลม มีกล้ามเนื้อแข็งแรง

ขาหลัง แข็งแรง ข้อเท้าตั้งฉากกับพื้นมีมุมข้อเท้าหลังพอเหมาะ

หาง ยาวโค้งเล็กน้อย ปลายหางอยู่ระหว่างข้อเท้าหลัง

ขน-สี ขนสั้น นุ่ม

ขนาด มีขนาดปานกลาง

น้ำหนัก เพศผู้หนัก 65-70 ปอนด์, เพศเมียหนัก 60-65 ปอนด์

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com