French Bulldog

 

ลักษณะทั่วไป
ประมาณปี 1890 มีสุนัข BULLDOG ขนาดเล็กมากมายใน ประเทศอักกฤษ และสุนัขชนิดนี้ไม่ค่อย นิยมเลี้ยงกันเท่าไร สุนัขเหล่านี้บางส่วนถูก ส่งเข้าไปในประเทศฝร่งเศส และได้ผสม กับสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ในฝร่งเศส จนในที่สุด เกิดเป็นสุนัขพันธุ์ FRENCH BULLDOG ขึ้นและสุนัขพันธุ์นี้ได้กลาย เป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงในฝรั่งเศส โดยเฉพาะ สุภาพสตรี FRENCH BULLDOG เป็น สุนัขที่มีขนาดกะทัดรัด ร่างกายแข็งแรง มี หูคล้ายค้างคาว
อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง ชอบเล่น ตื่นตัวอยู่เสมอ

ส่วนหัว มีขนาดใหญ่ คล้ายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หัวกะโหลกระหว่างหูค่อนข้างแบน หน้าผา กมี ลักษณะโค้งเล็กน้อย แก้มมีกล้ามเนื้อชัดเจน

หู มีลักษณะเหมือนหูค้างคาว โคนหูใหญ่ ค่อนข้างยาว ปลายหูกลม โคนหูออยู่ค่อนข้างสูง

ตา มีสีเข้ม ขนตาดปานกกลาง ตากลม ตาค่อนข้างห่างจากหู ตาไม่ลึกหรือโปน

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักชัดเจนจนทำให้มีหลุมลึก

ปาก(muzzle) มีลักษณะกว้างและลึก มุมปากมีเหนียงค่อนข้างหนา กรามแข็งแรง ขณะหุบปากไม่เห็นฟันยื่นออกมา

จมูก มีลักษณะสั้น รูจมูกกว้าง จมูกมีสีดำ หรือสีจาง ขึ้นอยู่กับบสีของขน

ฟัน แข็งแรง ขบแบบ UNDERSHOT

ลำตัว มีลักษณะสั้นกลม เส้นหลังโค้ง บริเวณหัวไหล่ค่อนข้างกว้าง บริเวณเอวเล็ก

คอ มีลักษณะกลมหนา หนังคอบริเวณลูกกะเดือก ค่อนข้างย่น

อก กว้างและลึก

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่ ขาหน้าค่อนข้างสั้น ขาหน้าประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ขาหน้าตั้งตรง ขาหน้าทั้งสองห่างกันพอสมควร เท้าหน้ามีขนาดพอเหมาะนิ้วเท้าชิด

ขาหลัง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ขาหลังตรงห่างกันพอประมาณ ข้อเท้าหลังอยู่ในระดับต่ำ เท้าหลังมีขนาดพอเหมาะ นิ้งเท้าชิด เท้าหลังใหญ่กว่าเท้าหน้าเล็กน้อย

หาง โคนหางอยู่นใระดับต่ำ หางตรงหรือเป็นเกลียวก็ได้ หางค่อนข้างสั้น

ขน-สี ขนสั้นนุ่ม ขนมีหลายสี เช่น น้ำตาล ขาว น้ำตาล-ขาว หนังค่อนข้างย่น

น้ำหนัก ชนิดเล็ก มีน้ำหนักน้อยกว่า 22 ปอนด์ ชนิดใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 22-28 ปอนด์

ข้อบกพร่อง หูไม่เหมือนค้างคาว สีดำ-ขาว สีดำ-น้ำตาล ตามีสีไม่เหมือนกัน น้ำหนักเกิน 22 ปอนด์


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com