Duchshund

ลักษณะทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ขนสั้น, ขนยาว และขนหยิก เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก ลำตัวยาว ตัวเตี้ย นิยมใช้ในกีฬาล่าสัตว์บนพื้นดิน และ สัตว์ที่ขุดรูอยู่ มีประสาทในการรับกลิ่นที่ดี
อุปนิสัย ฉลาด กล้าหาญ ชอบล่าสัตว์ อยู่ร่วม กันเป็นฝูงได้

ส่วนหัว มองจากด้านบนหรือด้านข้าง ส่วนหัว จะมีขนาดเรียวจรดปลายจมูก หัวกะโหลกโค้ง

หู โคนหูอยู่ในระดับสูง ใบหูยาวพอเหมาะ ชิดแก้ม

ตา ทรงกลมรี ขนาดปานกลาง สีน้ำตาลหรือ น้ำตาลแดง

ดั้งจมูก (stop) ไม่มีมุมหักใดๆ

ปาก (muzzle) ริมฝีปากตึง ริมฝีปากบนปิดริมฝีปากล่างสนิทกรมยาวแข็งแรง

จมูก รูจมูกเปิดกว้าง

ฟัน ขบแบบกรรไกร

ลำตัว ลำตัวยาว เส้นหลังตรง แข็งแรง ตัวเตี้ยมาก

คอ ค่อนข้างยาว มีกล้ามเนื้อแข็งแรง หนังคอตึง ไม่ย่น

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียงมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ซี่โครงกางพอง

อก กว้างลึกเนื่องจากขาสั้นมากจึงทำให้อกเกือบติดพื้น แต่การวิ่งคล่องแคล่ว

ขาหน้า สั้นมาก ปลายเท้าบิดเข้าด้านในเล็กน้อย ข้อเท้าสั้นมาก จึงทำให้ขาหน้าดูไม่ตรงเสีย ทีเดียว นิ้วเท้าชิด

ลำตัวส่วนท้าย มีขนาดเท่ากับลำตัวส่วนหน้า

สะโพก ยาว กลม มีกล้ามเนื้อแข็งแรง

ขาหลัง สั้นมาก กระดูกใหญ่กล้ามเนื้อแข็งแรง

หาง ยาวพอเหมาะ ไม่ตัดหาง

ขน-สี ขนมี 3 ชนิด คือ ขนสั้น ขนยาว และขนหยิก สีของสุนัขพันธุ์นี้อาจมีสีเดียวทั้งตัว หรือห ลายสี ผสมกัน

ขนาด มีขนาดเล็ก

การเดิน-วิ่ง วิ่งเร็ว ขณะวิ่งเส้นหนังตรงไม่กระเพื่อม

ข้อบกพร่อง ฟันขบผิดปกติ,หลังแอ่น,หน้าต่ำ-หลังสูง,ไม่มีกล้ามเนื้อ


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com