Chihuahua

 

ถิ่นกำเนิด ประเทศเม็กซิโก
น้ำหนัก 1-6 ปอนด์
ขน สั้น และเรียบ หรือยาว และนุ่ม มีชายเหมือนขนนก
สี จะเป็นสีอะไรก็ได้
จัดอยู่ในกลุ่ม Toy

ลักษณะทั่วไป
สุนัขพันธุ์นี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 9 มีถิ่นกำเนิดในดินแดนที่เป็นประเทศแม็กซิโกใน ปัจจุบันในการค้นพบทวีปอเมริกาของ CHRISTOPHER COLUMBUS ก็มีบันทึกการค้นพบสุนัขพันธุ์ชิวาวานี้ด้วย จาก ตำนานกล่าวว่าชาวพื้นเมืองนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์ชิวาวามาก และเกิด ความเชื่อถือในเรื่องโชคลางต่าง ๆ ตลอดจนมีการนำสุนัขพันธุ์นี้ไป ใช้ในพิธีบูชายันต์ มีผู้พบภาพสลักของสุขพันธุ์นี้ตามก้อนหินต่าง ๆ และในถ้ำสุนัขพันธุ์ชิวาวามี 2 ชนิด คือ ชนิดขนสั้น และชนิดขนยาว

อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง ตื่นตัวอยู่เสมอ

ส่วนหัว หัวกะโหลก มีลักษณะกลม แก้มค่อนข้างเล็ก

หู มีขนาดใหญ่ ใบหูตั้ง พันธุ์ขนยาว บริเวณหูจะมีขนยาว

ตา มีลักษณะกลมโต

ปาก (muzzle) มีขนาดค่อนข้างเล็ก

จมูก ค่อนข้างสั้น มีหลายมีขึ้นอยู่กับสีของขน

ฟัน ขาว แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว ความยาวของลำตัวมีขนาดยาวกว่าความสูง เส้นหลังตรงอยู่ในแนวระดับ

คอ มีลักษณะกลม หัวไหล่เล็ก ชนิดขนยาว บริเวณคอจะมีขนมาก

อก ค่อนข้างกว้าง

ขาหลัง มีกล้ามเนื้อมาก ข้อเท้าหลังแข็งแรง ขาหลังอยู่ห่างกันพอเหมาะมองจากด้านหลัง ขาหลังตรง ไม่บิด เท้ามีขนาดเล็ก นิ้วเท้าชิดเล็บค่อนข้างยาว

หาง มีขนาดค่อนข้างยาว ลักษณะโค้งคล้ายเคียว อาจจะม้วนหางยกสูง

ขน-สี ชนิดขนสั้น ขนค่อนข้างนุ่มและสั้นทั่วทั้งตัว ชนิดขนยาวบริเวณหู อก ลำตัว ขา มีขนยาว สีมีหลา ยสี เป็นสีเดียวทั่วตัว แต่อาจจะมีสีจางบางส่วนได้

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กมาก

น้ำหนัก มีน้ำหนักไม่เกิน 6 ปอนด์

การเดิน-วิ่ง มีความสง่างาม

ข้อบกพร่อง หางตัด หูตก น้ำหนักเกิน 6 ปอนด์

Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com