Boxer

 

ถิ่นกำเนิด ประเทศเยอรมันนี
น้ำหนัก 53-71 ปอนด์
ความสูง 22 1/2-25 นิ้ว
ขน เรียบสั้น
สี ลูกวัว หรือลายเสือ อาจมีจุดสีขาว หรือไม่ก็ได้
จัดอยู่ในกลุ่ม Working Dog

ลักษณะทั่วไป
สุนัขพันธุ์ BOXER มีถิ่นกำเนินใน ประเทศ GERMANY ชาวเยอรมัน เป็นผู้คัดเลือก และผสมพันธุ์ BOXER ขึ้น โดยมีสายเลือดบางส่วนมาจากสุนัข พันธุ์ BULLDOG ในช่วงต้น ๆ ชาว เยอรมันเลี้ยงสุนัขพันธุ์ BOXER ไว้ เพื่อศึกษากัดสุนัข แต่ต่อมากีฬาประ เภทนี้ถูกห้าม และถือเป็นกีฬาที่ผิดกฎ หมาย ด้วยจุดเด่นหลายประการ สุนัข พันธุ์ BOXER จึงถูกฝึก และนำมาใช้ ในกิจการของทหาร และตำรวจตลอด จนเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนในบ้าน

อุปนิสัย ฉลาด เป็นมิตร ไม่ตื่นตกใจ ง่าย ชอบเล่นกับเด็ก ๆ

ส่วนหัว ความสง่างามของส่วนหัวของ BOXER คือความกลมกลืนกันระหว่างสัดส่วนของปาก และหัวกะโหลก ส่วนหัวจะไม่ปรากฎรอยย่น มาก หัวกะโหลกจะโค้งเล็กน้อย ลักษณะหัวของ BOXER เป็นรูปแบบเฉพาะของสุนัขพันธุ์นี้ซึ่งไม่ เหมือนกับสุนัขพันธุ์ใดๆ

หู โคนหูอยู่ในระดับสูง มักนิยมตัดหู และทำให้หูตั้ง

ตา สีน้ำตาลเข้ม ขานดพอเหมาะ มีประกายของความฉลาด

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักชัดเจน

ปาก(muzzle) มีลักษณะแข็งแรง ไม่เล็กเกินไป ปากมีความยาว ความกว้างและความลึกพอ เหมาะ กรามแข็งแรง ริมฝีปากบนและล่างควรสัมผัสกันพอดี ริมฝีปากบนหนา ขณะที่BOXER หุบ ปากเราจะไม่เห็นฟัน หรือลิ้นยื่นออกมาเด็ดขาด

จมูก ปลายจมูกจะสูงกว่าระดับปากเล็กน้อย จมูกกว้าง สีดำ รูจมูกกว้าง

ฟัน แข็งแรง ขบแบบ undershort

ลำตัว สัดส่วนความสูงเท่ากับความยาวของลำตัว เส้นหลังตรง ขนานกับพื้น

คอ โค้ง กลม ยาวพอเหมาะ มีกล้ามเนื้อมาก หนังคอไม่ย่น

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ซี่โครงกางพองพอเหมาะ

อก ลึกจรดข้อศอก อกกว้าง มีกล้ามเนื้อ

ขาหน้า มองจากด้านหน้า ขาหน้าตรง ตั้งฉากกับพื้น ขาหน้าทั้งสองห่างกันพอเหมาะ ข้อศอกอยู่ ที่ จุดกกึ่งกลางของความสูง ข้อเท้าแข็งแรงเกือบตั้งฉากกับพื้น นิ้วเท้าชิด เท้าชี้ตรงไปด้านหน้า เล็บ ตัดสั้น

ลำตัวส่วนท้าย บั้นท้ายกว้าง ลาดเอียง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีพละกำลังมาก

เอว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอวสั้น

ขาหลัง ห่างกันพอเหมาะ ข้อเท้าหลังสั้นแข็งแรงทำมุมพอเหมาะ ข้อเท้าหลังตั้งฉากกับพื้น นิ้วเ ท้า ชิด เล็บตัดสั้น ติ่งเท้าหลังควรตัดออก

ขน-สี ขนสั้น สีน้ำตาลอ่อนจนถึงเข้ม อาจมีแถบขาว แต่ส่วนของสีขาวต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของทั้ง ตัว นอกจากนั้นยังมีสีลายเสือ

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดปานกลาง

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 21.5-25 นิ้ว เพศเมียสูงประมาณ 21-23.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง ขณะวิ่งสง่างาม เส้นหลังตรง การก้าวย่างสัมพันธ์กัน มองจากด้านหน้าขาหน้าเกือบ ขนานกันเป็นเส้นตรง

ข้อบกพร่อง หัวเล็ก หรือใหญ่เกินไป เวลาหุบปากเห็นฟัน หรือลิ้นยื่นออกมา มีสีขาว หรือดำทั้ง ตัว


Copyright 2002 by bokbokclub.cjb.net All rights reserved Email K_chananyu@yahoo.com
Make your own free website on Tripod.com